Стипендии

Може да кандидатствате за 20% стипендия от пълната такса за обучение.

Какви са предимствата да кандидатствате за стипендия?

Да намалите разходите си с 20% за целия период на обучение;
Предварително да планирате финансирането на останалата част от учебната такса;

Кандидатстването за получаване на стипендия включва следните стъпки:

Изпращане на кратко есе на тема: „Ролята на застраховането в съвременния свят и живота на българите“ и отговор на въпроса „С какво новите знания ще допринесат за моето развитие – лично и професионално?“, общо в рамките на една стандартна страница.
Интервю (лично или виртуално) с представител на ВУЗФ и организаторите на програмата.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база личното си представяне.

Обучението е разпределено в два семестъра*;
Лекциите се провеждат само събота и неделя;
Семестриалната такса е 900 евро;
Таксата за допълнителния семестър е 700 евро;
Може да се кандидатства и за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант;

* Кандидати, които не са се дипломирали като бакалавър от направление „Икономика“, се обучават в три семестъра.