Прием

Документи за кандидатстване

1. Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване
да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. Копие и оригинала на дипломата за завършено висше образование, който след сравняване с данните в копието се връща на кандидат-студента;

3. Копие на дипломата за завършено средно образование;

4. Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;

Документи за записване
Приетите студенти се записват в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ в обявените срокове след съответните класирания. Те подават следните документи:

  1. оригинала на дипломата за висше образование;
  2. студентска книжка по образец;
  3. декларация за здравословното състояние;
  4. декларация за здравното осигуряване (за студентите в редовна форма на обучение);
  5. договор за обучение между висшето училище и студента;
  6. документ за платена такса за обучение;
  7. три броя актуални снимки с размери 3,5/4,5 см.

Документите по т. 2-5 се закупуват в книжарницата на ВУЗФ.