Контакти

За повече информация:

Висше училище по застраховане и финанси

Маркетинг: 02/401 58 29
e-mail: office@vuzf.bg

гр. София, кв. Овча Купел
ул. „Гусла“ 1

ДЗИ

Отдел: „Подбор, обучение и развитие“
02/902 7035; 02/902 7553

training@dzi.bg