Лектори

Дисциплините ще се водят от преподаватели на ВУЗФ, както и от водещи професионалисти от ДЗИ – експерти с дългогодишен опит в съответната дисциплина.
От тях можете да очаквате да споделят открито опита си, да ви стимулират да се развивате, да ви провокират да постигате повече.

gпроф. д-р Радослав Габровски

Ръководител на учебния съвет „Застраховане и осигуряване“ във ВУЗФ и преподавател по дисциплините: Застрахователна математика, Презастраховане и Управление на бизнес процесите в застраховането. Председател на Асоциацията на българските застрахователи (София – 1992-1997)
Председател на Борда на директорите на АД “Свилоза”-Свищов (1992-1996)
Член на Съюза на учените в РБългария (СУБ)

mдоц. д-р Ирена Мишева

Член на Съвета на специалност „Застраховане и осигуряване” във ВУЗФ
Член на Редакционната колегия по издаването на учебници и учебни помагала във ВУЗФ
Представител на ръководството по качеството във ВУЗФ и член на Съвета по качеството към ВУЗФ
Член на Редакционната колегия на сп. „Пари и култура”, издание на ВУЗФ

jдоц. д-р Жельо Христозов

Преподавател във ВУЗФ по учебните дисциплини: Теория на застраховането, Застрахователни продукти, Риск мениджмънт и Контрол в застраховането и осигуряването. Работил е в някои от водещите застрахователни дружества на българския пазар. Автор е на редица научни публикации и разработки в сферата на застраховането.

 

rРалица Агайн – Гури

Oт м. май 2009 г. до м. юли 2010 г. Ралица Агайн – Гури е заместник-председател на КФН, отговорен за управление „Надзор на инвестиционната дейност”. От м. април 2005 г. до м. май 2009 г. е заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. От 2008 г. преподава в магистърска програма по специалност „Застрахователно дело” във ВУЗФ, София.

През 2001г. е избрана за народен представител в 39-то НС (2001 г. – 2005 г.), където е председател на подкомисия по капиталови пазари към Комисията по икономическа политика, заместник-председател на групата за приятелство България – САЩ и член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО. В периода 1998 г. – 2001 г. е финансов анализатор в CC&ko. Съавтор е на книгите „Корпоративно управление в развитие: България 2002 – 2004” и „Българският Уолстрийт”.

Член е на СД на „Джуниър Ачийвмънт”, България и член на настоятелството на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

pПавел Димитров

Преподавател във ВУЗФ по учебните дисциплини: Застрахователно и осигурително счетоводство, Анализ на застрахователната дейност и Актюерски методи в застраховането.

alexander_peevАлександър Пеев

Директор „Развитие на търговската мрежа и продажби“ в ДЗИ.  Той има повече от 15 години опит в сферата на Животозастраховане с фокус върху развитието на продукти и управлението на продажби. През 7-годишния си опит като ръководител на отдел „Продукти животозастраховане“, Александър участва в създаването на редица ключови за ДЗИ животозастрахователни продукти. От 2012 ръководи продажбите на ДЗИ в София – в качеството си на Регионален мениджър, а от 2014 е на настоящата си позиция, допълвайки картината за продуктите и с гледната точка на продажбите на национално ниво. Александър е магистър по „Застраховане и социално дело“ и има богат опит като презентатор и лектор в сферата на Животозастраховането и управлението на продажби на застрахователни продукти.

elza_neycheva_004Елза Нейчева

През годините Елза е заемала мениджърски позиции в няколко компании, като е била Директор Маркетинг и продажби в Здравноосигурителна Компания „Закрила“, ръководила е управлението на продажби в Пенсионно осигурителна Компания „Съгласие“ и Застрахователна Компания „Уника“.
Към ДЗИ Елза се присъединява през 2003 година като Директор Продажби на „ДЗИ – Пенсионно осигуряване“ АД. По-късно работата й в сферата на продажбите продължава като успешно ръководи агентската мрежа на Главна агенция София, а от началото на 2010 год. поема дейността по администриране на застрахователните агенти на ДЗИ. Трупайки солиден опит в процесите по управление на продажбите и анализ на дейността на търговската мрежа, през 2012 тя сменя фокуса, като в момента ръководи Дирекция „Контрол на търговската мрежа, вътрешни инспекции и законосъобразност“ и отговаря за мониторинга и контрола на дейността на търговската мрежа на ДЗИ, както по отношение на процесите на аквизиция и ликвидация, така и по отношение на ефективното прилагане на законовите изисквания в областите на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, защитата на личните данни, изискванията към дейността на застрахователните посредници, превенцията и разкриването на измами. Във функцията си на DZI Compliance Officer Елза успешно участва в редица проекти на КВС Груп, свързани с практическото прилагане на новите европейски изисквания в бизнес процесите на Компанията, както и в работната група на национално ниво по създаване на нормативната база за автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане.

kostadin_lyomov_148Костадин Льомов 

Ръководител сектор „Завеждане на щети и огледи на увредени автомобили“ в най-големия център за обслужване на клиенти на ДЗИ в София. Костадин има дългогодишен опит в сферата на обработка на щети и обслужване на претенции на клиенти в областта на автомобилно застраховане. Развитието му в бранша започва през 2003 година като Експерт в Ликвидационен център за обслужване на клиенти на ДЗИ, където контролира и организира извършването на огледи на пострадали МПС. Костадин води множество обучения в сферата на обработка на щети и обслужване на клиенти.

maria_i_stoyanova_Property claimsМария Стоянова

Оглавява сектор „Имуществени щети“ и отговаря за цялостния процес по управление на ликвидационните процеси и обслужване на клиенти в имущественото и техническо застраховане. Мария има 15-годишен опит в застрахователния бизнес. Цялата й кариера преминава в ДЗИ, като нейната сфера на експертиза е управлението на щети по имуществено и техническо застраховане. Мария е магистър по „Социално и застрахователно дело“.

maria_stoyanova_KargoМария Стоянова

Ръководител сектор „Карго и транспортно застраховане“ в ДЗИ и осъществява методологичната и оперативна дейност във връзка с ликвидацията на щети по застраховки Карго, отговорност на превозвача и отговорност на спедитора. Мария има дългогодишен опит в сферата на застраховане, над 15 години от който в ДЗИ. Със своите познания и над 30 години практика с карго и транспортно застраховане, Мария е един от най-изявените специалисти в тази област в България. Мария е магистър по „Финанси и кредит“ и един от най-харесваните лектори в ДЗИ.

veselin_tonevВеселин Тонев

Веселин Тонев има повече от 20 години опит в застрахователния бранш, като цялата му кариера преминава в ДЗИ. Неговата сфера на експертиза е Животозастраховането, медицинското застраховане, пенсионно осигуряване, презастраховане и актюерство. Веселин се присъединява към компанията през 1994 година като актюер, като дълго време е бил и Главен актюер на компанията. Веселин продължава професионалното си развитие, заемайки различни мениджърски позиции и трупайки ценен опит в разнообразни сфери и екипи, както в областта на развитието на продукти, така и в управлението на продажби. Днес той отговаря за направление „Продукти Медицинско и Животозастраховане“ в ДЗИ, ръководейки създаването на продуктите, маркетинг и бек офис дейностите, свързани с продуктите на ДЗИ в сферата на медицинско и животозастраховане. Веселин Тонев е магистър по Математика и компютри от СУ“Св. Климент Охридски“, с специализации в областта на актюерството и мениджмънта.

stamen_stamenov_049Стамен Стаменов 

Директор „Управление на щети Общо застраховане“ и ръководи ликвидационните процеси в Общо застраховане на ниво компания. Той има водеща роля във всички проекти свързани с подобряване на процесите по управление щети и въвеждането на нови услуги, които да отговорят на нуждите на клиента. Стамен е магистър по „Застраховане“ и освен експертиза в управление на ликвидационни процеси, притежава ценен опит в продажбената мрежа и оперативната дейност на компанията, както и в управлението на нефинансови рискове.

tania_paneva_110Таня Панева

Директор „Управление на процеси“ и има над 15-годишен опит в различни сфери на застраховането. В началото на кариерата си Таня се е занимавала с Рисково застраховане, зелена карта и застраховки в чужбина, а през 2009 година поема ръководството на отдел Управление на проекти. От тогава досега тя трупа богат мениджърски опит, като през последните 6 години играе ключова роля за архитектурата на бизнес процесите, управлението на иновациите и управлението на ключовите проекти в компанията. Тя е магистър по „Социално и застрахователно дело“ и има допълнителни квалификации от Vlerick Business School в областта на управление на промяната и бизнес администрация.

emiliyan_kunchev_012Емилиян Кунчев

Ръководи дирекция „Управление на претенции Медицинско и Животозастраховане“ в ДЗИ. Професионалният му опит и компетенции са в областта на медицинско и здравно застраховане, както в създаването и управлението на здравни продукти, така и в уреждането на претенции, и договори с лечебни заведения. През последните години Емилиян ръководи процесите по уреждане на претенции и плащания свързани с медицински и живото-застраховки. Емилиян е завършил „Организация и управление на застраховането и осигуряването“ и е магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Медицинския университет в София.

ivaylo_bogdanov_222Ивайло Богданов

Ръководител сектор „Щети на МПС“ на ниво компания и отговаря за процесите по ликвидация на материални щети по застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“. Ивайло е с повече от 10 години опит в сферата на застраховането и по-конкретно в областта на управлението на автомобилни щети. Кариерата му стартира в ДЗИ през 2003 година като Експерт в Ликвидационен център, където се занимава с огледи на автомобили и обслужване на клиенти. Трупайки постепенно знания и опит, през 2010 година той оглавява Сектор „Щети на МПС“ и ръководи дейността по обслужване на автомобилни щети в компанията.

slavka_manolova_037_modifiedСлавка Манолова

Повече от 20 години опит в застрахователния бизнес, 13 от които на мениджърски позиции. Основната й експертиза е в сферата на управлението на продажби и търговски екипи, и животозастраховането. Славка е магистър по “Застраховане и социално дело“. Започнала е кариерата си като експерт  ликвидация щети автомобилна застраховане, продължила с продажби Общо застраховане и Животозастраховане,  извървявайки целия път до регионален мениджър. Славка има дългогодишен опит в продажбите на животозастрахователни продукти, от директна продажба, до развитието на агентски и директни канали. От 2013 година е Регионален мениджър на Главна агенция София собствени канали. Славка води редица продуктови обучения, както и обучения за продажби, обслужване на клиенти и управление на търговски екипи.

Подход
Движени от постулата: „Аз чувам и забравям, аз виждам и запомням, аз правя и разбирам“, комбинирахме в нашия подход теория и практика, които вървят ръка за ръка. Целта ни е да ви дадем пълната картина на застрахователния бизнес, започвайки от неговите изконни принципи на функциониране и като ги „обличаме“ в реални примери, казуси и решения. По този начин ще научите как се движи бизнесът днес.